Avís legal

 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Camping Maçanet reconeix els drets personalísims de l'afectat sobre les seves dades de caràcter personal, per a aquells tractaments, responsabilitat de, en els quals siguin utilitzats.
  • Camping Maçanet ha implementat en l'organizació l'exigit per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de protecció de dades de caràcter personal i pel Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre:

1. Registre e inscripció dels fitxers o tractaments amb dades de caràcter personal de la seva responsabilitat en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
2. Implementació de les mesures tècniques i organitzatives necesàries per evitar la seva alteració, pèrdida, tratament o accès no autoritzat.
3. Formació i informació a tots els seus empleats i col·laboradors sobre les polítiques de seguretat adoptades per l'entitat.


Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

En cumpliment de l'exigit per la LSSICE:

  • la presència d'una web de caràcter comercial en Internet, encara que solament sigui informativa, converteix a l'empresa propietària en prestadora de serveis de la societat de la informació, estant obligada a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris del servei, com als mitjans competents accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a les dades que permetin la seva identificació:

 

Camping Maçanet
B/17828617

17720 – Maçanet de Cabrenys
Girona (España)
Telf. 00 34 667 776 648
info@campingmassanet.com


Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal


A l'ACCEPTAR, vostè consenteix expressament que les seves dades de caràcter personal siguin inclosos en un tractament responsabilitat de Càmping Maçanet, amb la finalitat de resoldre la consulta plantejada. Al mateix temps, sol·licitem el seu consentiment per a mantenir-li informat sobre productes i serveis de Càmping Maçanet, les dades identificatives dels quals podrà consultar en aquest lloc web. Vostè pot revocar el consentiment atorgat, així com exercir els seus drets de l'afectat en el telèfon +34 667 776 648 o mitjançant comunicació a info@campingmassanet.com També li informem que les seves dades seran cedides a aquelles entitats públiques o privades que en virtut de la normativa vigent, siguin necessàries per al correcte desenvolupament de la finalitat descrita. Tot això en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament de Desenvolupament de la LOPD, aprovat pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.